BG | EN

 

 

 

 

 

Страници

Референтен обект 4 за трамваен транспорт

„Реконструкция на релсов път и пътни платна на бул.  „Александър Стамболийски” в участъка от бул. „Христо Ботев” до бул. „Константин Величков” - гр. София

Референтен обект 3 за трамваен транспорт

 „Реконструкция на релсов път и пътни плътна по бул.  „Христо Ботев” в участъка между бул. „Мария Луиза” и бул. „Сливница” - гр. София


Референтен обект 2 за трамваен транспорт

 „Ремонт на кабели от ТИС „Медицинска Академия” до „Руски паметник” - „Скобелев” - гр. София

Референтен обект 1 за трамваен транспорт

„Ремонт на релсов път и пътни плътна по ул. „Шипченски проход”, „Реконструкция на контактно кабелна мрежа” - гр. София
 


Изработка на уебсайт website.bg